Augustowska, lokalna, nasza

8 listopad 20210

Ten wpis chcielibyśmy poświęcić tym, bez których by nas tutaj nie było. Miody, które produkujemy zawdzięczamy w dużej mierze właśnie im – naszym pszczołom. 

Pszczoły Augustowska Miodosytnia
Pszczoły Augustowska Miodosytnia

Augustowska pszczoła występuje na terenie Puszczy Augustowskiej, a jej dokładna nazwa to pszczoła środkowoeuropejska linii Augustowskiej. Można ją spotkać na naszych terenach nieprzerwanie od czasu ostatniego zlodowacenia, czyli od około 12 tys. lat. Przez tysiąclecia była ona głównym i najważniejszym owadem zapylającym w leśnych ekosystemach prastarych puszcz, porastających obszar współczesnej Polski. Pszczoła ta przetrwała jednak tylko w kilku rejonach, na terenie dużych kompleksów leśnych.  

To właśnie w Puszczy Augustowskiej została wyodrębniona linia Augustowska pszczoły środkowoeuropejskiej, zachowująca swoją pierwotną dzikość, odporność na klimat i pracowitość na leśnych pożytkach. Od lat 70. XX w. większość terenów Puszczy Augustowskiej jest obszarem zamkniętej hodowli pszczoły Augustowskiej i jest ona dominującą rasą pszczół na tym terenie. Jest to jedna z niewielu występujących w Europie naturalnie pierwotnych linii pszczoły miodnej.

Pszczelarz Augustowska Miodosytnia
Pszczelarz Augustowska Miodosytnia

Dlaczego to takie ważne? Bo pszczoła to coś więcej niż źródło wyśmienitego surowca do naszej produkcji, to jeden z ważniejszych elementów ekosystemu naszej Planety.  

I właśnie dlatego pierwszy toast wznosimy za zdrowie pięknych Pań!

Pszczoły na plastrze miodu
Zdrowie pięknych Pań!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pl_PLPolish