REALIZOWANE PROJEKTY

2022Seminaria biznesowe w Brukseli i Londynie w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”.

Dobre, bo z Podlasia II Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2020

Seminarium biznesowe w Brukseli  23-27 maja 2022 i Londynie 13-17 czerca 2022

wyjazdy został sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,

Celem seminarium jest promocja potencjału gospodarczego województwa podlaskiego, wsparcie podlaskich przedsiębiorców na rynkach europejskich oraz nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Wartość pomocy:

2020Dobre, bo z Podlasia II. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2020

Dobre, bo z Podlasia II Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2020

Projekt zakłada udział partnerów w jednych z największych na świecie międzynarodowych targach spożywczych SIAL Paris 2020 w charakterze wystawców. Dzięki dotacji, na targi pojadą cztery podlaskie firmy z branży spożywczej: trzy mikro i jedna mała, oraz, jako lider projektu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Na wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane będą towary eksportowe oraz promowany nasz region. 

W ramach projektu zostanie wynajęta powierzchnia wystawiennicza wraz ze wszystkimi częściami składowymi oraz zaprojektowane, stworzone wspólne stoisko wystawiennicze. Udział w targach obejmie również działania związane z logistyką, tj. wybór wykonawców usług, rezerwację noclegów, transportu i pobytu. 

Cele projektu:

Celem strategicznym projektu jest polepszenie warunków do rozwoju firm z sektora MŚP. 

Cele szczegółowe:

  1. a) zwiększenie kompetencji podlaskich przedsiębiorców z sektora spożywczego w zakresie współpracy międzynarodowej;
  2. b) dostarczenie dopasowanego do potrzeb podlaskich przedsiębiorców narzędzia wsparcia w przygotowaniu do targów oraz pomoc na etapie uczestnictwa w wydarzeniu;
  3. c) promocja lokalnych firm spożywczych na rynkach zagranicznych;
  4. d) nawiązanie międzynarodowych relacji biznesowych na priorytetowych rynkach zagranicznych;
  5. e) promocja i zwiększenie rozpoznawalności marki województwa podlaskiego;
  6. f) wzmocnienie rezultatów promocji firm spożywczych na rynkach zagranicznych;
  7. g) pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.

Planowane efekty: 

Podpisanie 3 listów intencyjnych o współpracy. Długofalowym efektem realizacji projektu będzie spójna promocja woj. podlaskiego i kluczowej branży spożywczej skierowana zarówno do innych wystawców i potencjalnych kontrahentów, jak i osób odwiedzających targi, co z kolei ma szanse przełożyć się na wzmocnienie pozycji regionu w świecie.

Wartość projektu:  330 020,05 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: dofinansowanie 239 398,00 zł

2019Odtworzenia dawnej receptury „Lipca Kowieńskiego” i opracowanie innowacyjnej metody produkcji miodu pitnego syconego – bez dodatku siarczynów zapewniającą stabilność koloidalną Projekt nr RPLB.01.02.00-08-0002/17

„Z bonem po innowacje2.0!!” Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości, III Typ projektu,

Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020

Wartość Projektu:  144 705,86 PLN

  Celem  przedsięwzięcia jest odtworzenie dawnej receptury „Lipca Kowieńskiego” i opracowanie innowacyjnej metody produkcji miodu pitnego syconego – bez dodatku siarczynów zapewniającą stabilność koloidalną.

pl_PLPolish